Ücretsiz ve Sigortalı Gönderim

KKVK Bilgi Talep Formu

Enuygunaltın KKVK Bilgi Talep Formu

BAŞVURU FORMU

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin hakları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildiriminden ulaşabilirsiniz.

Şirketimize yapılacak başvurular işbu aşağıkadi formu önce indirip ve sonra formun çıktısı alması gerekmektedir.

Başvuru şekilleri

  1. Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  2. Veya Noter vasıtasıyla,
  3. Veya başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Şahsen Başvurularda, Başvuru sahibinin bizzat şirketimize gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması gereklidir.
  • Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak bizzat, iadeli taahhütlü posta ile ya da noter aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak ve 1. Beşirli Mah., Devlet Sahil Yolu Cad., No:507/12 – ORTAHiSAR/TRABZON adresine gönderecektir.
  • Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak, [email protected] e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu belirleyeceği diğer yöntemler ilan edildiği takdirde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. 

Buradan KKVK BİLGİ TALEP FORMU  indirebilirsiniz.